Aanmelding en inschrijving
Een kind kan bij het begin van de zwangerschap worden ingeschreven. Okkie heeft hiervoor een inschrijfformulier waarop onder meer kan worden aangegeven hoeveel dagen en voor welke dagen een plaats gewenst is. Als je wat betreft die dagen flexibel bent, vergroot je de kans op een plek een beetje. Ouders ontvangen een bevestiging van de inschrijving.
Op de pagina “contact” kun je ook een inschrijfformulier kopiëren en aan ons mailen. Dit is voor iedereen tegenwoordig het snelst en makkelijkst.

Wachtlijst
Indien een kind niet direct geplaatst kan worden, komt het op de wachtlijst. De kinderen komen op volgorde van binnenkomst op die wachtlijst te staan. Als de ouders met hun kind aan de beurt zijn, worden zij door Okkie benaderd. Dit gebeurt in eerste instantie telefonisch. Het is dus belangrijk dat Okkie op de hoogte is van adres- en telefoonnummerwijzigingen.

Procedure wachtlijst
Een kind moet rond de 21 maanden kunnen doorstromen naar de peutergroep, dan moet daar een plek vrij komen doordat een kind dat dezelfde dagen bij Okkie is, 4 jaar wordt. Vanuit die 21 maanden wordt teruggerekend wanneer het nieuwe kind geboren moet zijn. Dan wordt er een speling van ongeveer 2 maanden genomen. Van de kinderen op de wachtlijst die een geboortedatum hebben binnen die 2 maanden, krijgt het kind dat het langst op de wachtlijst staat een plaats aangeboden.
Accepteert de ouder de plaats niet omdat bijvoorbeeld de geboden dagen niet in overeenstemming zijn, dan wordt de volgende op de lijst benaderd. Eens per jaar wordt nagegaan of ouders nog geïnteresseerd zijn om op de wachtlijst te blijven.

Plaatsen
Plaatsing is een overeenkomst tussen Stichting Okkie en de ouders. Deze wordt vastgelegd in een plaatsingscontract. Dit contract bevat de voorwaarden waaraan beide partijen moeten voldoen. Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan leiden tot beëindiging van de plaatsing.
De plaatsing kan ingaan na ondertekening van het contract in tweevoud door beide partijen.
De ouders kunnen apart de volgende zaken aangeven:
– WA-verzekering: maatschappij en polisnummer
– Melding deelname
– Inenting/vaccinaties
– Toestemming buikslapen

Wijziging plaatsingsdagen
Wijziging van de plaatsingsdagen kan door middel van een aanhangsel aan het oude contract, dat door beide partijen wordt ondertekend. Een verzoek tot wijziging kan bij de locatiemanager worden aangegeven. Uitbreiding of verandering van de plaatsingsdagen is afhankelijk van de bezetting op dat moment.