Geschiedenis

Kinderdagverblijf Okki is in 1988 opgericht door een groep ouders die opvang voor hun kinderen nodig hadden. Het begon in een kleine ruimte aan de Andreas Bonnstraat in Amsterdam Oost met een klein groepje kinderen en een paar leidsters. Inmiddels zijn we vele jaren verder en is Okki enorm gegroeid. Niet de grootte, want nog steeds is het een kleine, gezellige, huiselijke crèche met een babygroep en een peutergroep. De kwaliteit is wel gegroeid; Okki is door alle kinderopvanginstanties “goedgekeurd” en in het bezit van alle vergunningen die nodig zijn voor erkende opvang.

Vanaf 1 januari 2016 heet Okki geen Okki meer, maar Okkie! Met die ‘e’ willen we extra accent te geven aan het leuke kinderdagverblijf dat wij hebben.

Door de jaren heen hebben we op een gezellige manier ons 10-, 20-, en 25-jarig bestaan gevierd, met oude en huidige Okkie-kids en hun ouders. Tijdens onze Sinterklaasviering spelen regelmatig oud Okkie kinderen voor Pietjes.

 

GroteFoto-FXA8CNSE

 

Wet Kinderopvang

Vanaf 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang van kracht. Kindercentra zoals kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus moeten zich laten registreren door de gemeente. In Amsterdam houdt de GGD het register bij. Alleen als een kindercentrum opgenomen is in het register kunnen ouders een deel van de kosten van de kinderopvang terug ontvangen van de werkgever/uitkerende instantie en de belastingdienst. Okkie is geregistreerd.

Inspectie Kinderopvang

Inspecteurs van de GGD inspecteren jaarlijks alle kinderdagverblijven, naschoolse opvang, peuterspeelzalen en gastouderbureaus in Amsterdam. Bij die inspecties kijken ze naar veiligheidsaspecten, hygiëne, de opleiding van het personeel en pedagogische aspecten.

Alle inspectierapporten staan op de website van de GGD. Via deze link vind je het laatste inspectierapport.