De inzet van ouders op Okkie is noodzakelijk om de crèche gezellig en draaiende te houden. Okkie heeft een ouder-bestuur, samen met de locatiemanager wordt de gang van zaken bepaald.

Ouderbestuur
Het bestuur van Okkie heeft als taak de doelstelling van Okkie na te leven en om te zetten in beleid en begeleiding. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het totale beleid. De belangrijkste taken zijn daarbij het financiële beleid, het personeelsbeleid, het pedagogisch beleid, het plaatsingsbeleid, de huisvesting en het pr- en wervingsbeleid. Het bestuur bestaat idealerwijs uit vijf personen met elk een eigen portefeuille; voorzitter, secretaris , penningmeester, bestuurslid plaatsingsbeleid en PR en bestuurslid personeelszaken. De locatiemanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en neemt deel aan de bestuursvergaderingen die eens per maand plaats vinden en meestal ook aan de oudercommissie-bijeenkomsten.

Samenstelling bestuur:
Stephanie Morssinkhof, voorzitter (moeder van Figo, peutergroep)
Rebekka van Hartskamp, (moeder Hugo)
Janneke van der Velden, penningmeester (moeder van Tilda, babygroep)
Bonny Bentinck, (moeder van Charlie, peutergroep)
Michael Croll, (vader James)

Locatiemanager
Op Okkie is al jaren een locatiemanager die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het goed functioneren van het team. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag is de locatiemanager afwisselend qua tijden in Okkie’s kantoor aan het werk of per mail/telefoon bereikbaar.

De oudercommissie

Okkie is klein en ouders kunnen heel direct meedenken en meepraten over het beleid. Niet alleen via het bestuur, maar ook via de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat bij voorkeur uit minimaal twee ouders van iedere groep, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. De locatiemanager vergadert in overleg mee en draagt samen met de ouders zorg voor de ouderparticipatie.
De oudercommissie organiseert uitstapjes, borrels, feesten, eens per jaar een thema-avond (ter voorkoming van brandwonden, kinder EHBO, workshop opvoeden volgens Gordon, opvoedtips, etc) en af en toe een klusdag. De oudercommissie heeft wat betreft beleid een adviserende functie.
Erg leuk en tastbaar is de Okkie Pepernoot: Okkie’s eigen half jaarlijkse magazine vol bijdragen van ouders en Okkie’s team, dat de O.C. zeer professioneel aflevert in beperkte oplage. Ware collectors items!

De oudercommissie bestaat momenteel uit:
Matthijs (vader van Kiki)
Mirthe (moeder van Sem en Julia)
Gerard (vader van  Zita en Boris)
Sandra (moeder Jep en Broes)