Okkie = Openheid, Samenwerking & Betrokkenheid

Missie
Okkie wil kwalitatieve kinderopvang bieden en daarmee helpen kleine vrolijke mensjes een evenwichtige basis te bieden waardoor zij kunnen opgroeien tot volwassenen die zich thuis voelen en goed functioneren in onze maatschappij.

Visie; waar staat Okkie voor?
Okkie is voor en door ouders en werkt vanuit een open samenwerking tussen leidinggevende, leidsters, vrijwillig bestuur en oudercommissie. Een gezonde financiële situatie en een veelbelovende bezettingsgraad bieden vertrouwen voor het waarborgen van die kwaliteit. Groei in kwantiteit is geen doel, omdat daarmee ons principe van persoonlijke- en groepsaandacht in een gezellige huiskamersfeer in het gedrang komt.
De leidsters van Okkie zijn eigentijds en vakinhoudelijk meer dan up-to-date. Dankzij de hoge betrokkenheid van alle ouders, bouwen wij de vertrouwde omgeving uit tot een plek waar de kinderen veilig en gezond opgroeien.

Gezamenlijke inzet
Kinderen kunnen vrij opgroeien op een plek waar ze zich lekker voelen, zodat ze kunnen spelen en leren èn samen leren leven. Dit kan volgens Okkie alleen bereikt worden door gezamenlijke inzet van ouders en leidsters. Samen bepaal je hoe die omgeving eruit ziet en hoe die voldoet aan wensen en eisen ten aanzien van de opvoeding. Door contact met leidsters op de dag, maar ook op andere momenten. De oudercommissie heeft een adviserende rol over het te voeren beleid. En omdat het bestuur ook uit ouders bestaat, staat het belang van de kinderen altijd voorop.

Betrokkenheid van de ouders
Okkie vraagt meer van ouders dan gebruikelijk. En dat is een bewuste keuze. Deelname in een oudercommissie is wellicht nog logisch, deelname in het vrijwillige ouderbestuur is bijzonder, samen klussen aan het kinderdagverblijf van je uk en het ontwerpen en uitgeven van een halfjaarlijks magazine (Okkie Pepernoot) is uitzonderlijk. Toch is dat belangrijk. Omdat op deze manier ouders Okkie èn elkaar leren kennen. En dat is onontbeerlijk om samen die veilige, prettige, onbezorgde omgeving en unieke sfeer voor onze kinderen te bieden. Ouders worden bij het intakegesprek gevraagd naar welk van de manieren van ouderparticipatie hun voorkeur/interesse uitgaat.

Okkie doet veel terug
Borrels, picknick, ouderavond, bijzondere thema-avonden. Veel activiteiten die zorgen voor contact tussen ouders en leidsters en ouders onderling; voor leermomenten en gezelligheid.

En dit alles maakt Okkie nou typisch Okkie!
Een klein, eigenwijs kinderdagverblijf met blije ouders, blije kinderen en blij personeel. En.. helaas voor bepaalde dagen ook een wachtlijst, want het enthousiasme van ouders van huidige en oud Okkie-kinderen zingt inmiddels rond in heel Amsterdam.

Pedagogisch beleid en het werkrooster
Bijgaand de link naar het Pedagogisch beleid van Okkie  en de bijlage over het rooster en de beroepskracht- kindratio.